Servicii imobiliare - Servicii DDD

   
Hermes Contact
Documentatie PSI
Stiri

Arhiva Stiri
Linkuri utile
Camera de Comert si Industrie Maramures
anpc.ro
ancpi.ro
igsu.ro

 
21.04.2015 - Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Hermes Contact SA

21.04.2015 - Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Hermes Contact SA

Consiliul de administratie al

SC HERMES CONTACT SA Baia Mare inregistrata la ORC Maramures sub nr. J24/546/1992, CUI 2952415 cu sediul in Baia Mare Bld. Unirii nr. 16

 

In conformitate cu dispozitiile art. 111 si art. 117 din Legea 31/1990, modificata, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de11.05.2015, ora 11:00, la sediul societatii din Baia Mare Bld. Unirii nr. 16, sala 1, etaj. I.

Ordinea de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de administratie pentru anul 2014

2. Prezentarea si aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2014

3. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2014: bilant, cont de profit si pierdere, repartizarea profitului

4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014

5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2015

6. Stabilirea remuneratiei consiliului de administratie si a cenzorilor

7. Diverse

La sedinta sunt convocati toti actionarii societatii care detin actiuni la data de 31.03.2015. In cazul in care la data convocarii adunarii generale ordinare a actionarilor nu se intrunesc conditiile de cvorum, sedinta se convoaca a doua oara in data de 12.05.2015 la aceeasi ora si la aceeasi adresa.

11.05.2015, ora 11, Bd. Unirii 16, sala 1, et. 1.