Servicii imobiliare - Servicii DDD

   
Hermes Contact
Documentatie PSI
Stiri

Arhiva Stiri
Linkuri utile
Camera de Comert si Industrie Maramures
anpc.ro
ancpi.ro
igsu.ro

 
25.08.2015 - CONVOCATOR

25.08.2015 - CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al SC Hermes Contact SA, J24/546/1992, CUI 2952415, convoacă Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor care va avea loc la sediul societăţii din Baia Mare bld. Unirii nr. 16, et. I cam.1,in data de 21.09.2015 la ora 10.

În cazul în care adunarea nu este statutară, a doua convocare se  face pentru data de 22.09.2015 la aceeaşi oră.

 

La şedinţa pot participa acţionarii înscrişi in registrul acţionarilor la data de  31.07.2015

 

Ordinea de zi a adunării:

1.    Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 730.000 lei prin emiterea unui număr de 121.667 acţiuni noi, la valoarea nominală de 6 lei. Fiecare acţionar înregistrat la data de 31.07.2015, are dreptul să subscrie proporţional cu cota de acţiuni deţinută la aceasta dată.

2.    Aprobarea termenului de subscriere de 15 de zile de la data publicării în M. Of. a hotărârii AGEA.

3.    Aprobarea modalităţii de subscriere: prin corespondenţă pe baza formularului transmis de societate si returnat cu dovada de vărsământ ataşată sau in numerar la casieria unitatii.

4.    Împuternicirea consiliului de administraţie al societăţii pentru a se întruni la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinţă al acţionarilor, pentru a constata rezultatele subscrierii în cadrul operaţiunii de majorare a capitalului social, nivelul capitalului social, structura acţionariatului şi să redacteze hotărârea / actul adiţional de modificare a actului constitutiv al societăţii, de majorare a capitalului social cu suma vărsată.

5.    Împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administraţie pentru a îndeplini toate formalităţile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii adunării generale Extraordinare a acţionarilor, să depună şi să ridice acte, precum şi să semneze aceste acte în numele societăţii şi/sau ale acţionarilor.

 

Preşedinte Consiliu Administratie

Eugen MERCEA