Servicii imobiliare - Servicii DDD

   
Hermes Contact
Documentatie PSI
Stiri

Arhiva Stiri
Linkuri utile
Camera de Comert si Industrie Maramures
anpc.ro
ancpi.ro
igsu.ro

 
05.04.2016 - Convocator AGOA

05.04.2016 - Convocator AGOA

Consiliul de administraţie al

SC HERMES CONTACT SA Baia Mare înregistrată la ORC Maramureş sub nr. J24/546/1992, CUI 2952415 cu sediul în Baia Mare Bld. Unirii nr. 16

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 111 şi art. 117 din Legea 31/1990, modificată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 28.04.2016, ora 11:00, la sediul societății din Baia Mare Bld. Unirii nr. 16, sala 1, etaj. I.

Ordinea de zi:

1. Prezentarea şi aprobarea raportului Consiliului de administrație pentru anul 2015

2. Prezentarea şi aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2015

3. Aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2015: bilanț, cont de profit şi pierdere, repartizarea profitului

4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2015

5. Aprobarea programului de investiții si a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016

6. Alegerea comisiei de cenzori

7. Stabilirea remuneraţiei consiliului de administraţie şi a cenzorilor

8. Diverse

La şedinţă sunt convocaţi toţi acţionarii societăţii care deţin acţiuni la data de 29.02.2016. În cazul în care la data convocării adunării generale ordinare a acţionarilor nu se întrunesc condiţiile de cvorum, şedinţa se convoacă a doua oară în data de 29.04.2016 la aceeași oră şi la aceeaşi adresă.