Servicii imobiliare - Servicii DDD

   
Hermes Contact
Documentatie PSI
Stiri

Arhiva Stiri
Linkuri utile
Camera de Comert si Industrie Maramures
anpc.ro
ancpi.ro
igsu.ro

 
11.04.2017 - Convocator AGOA

11.04.2017 - Convocator AGOA

CONVOCATOR
Nr.145 /17.03.2017

Consiliul de administraţie al
SC HERMES CONTACT SA Baia Mare înregistrată la ORC Maramureş sub nr. J24/546/1992, CUI 2952415 cu sediul în Baia Mare Bld. Unirii nr. 16

În conformitate cu dispoziţiile art. 111 şi art. 117 din Legea 31/1990, modificată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 25.04.2017, ora 11:00, la sediul societății din Baia Mare Bld. Unirii nr. 16, sala 1, etaj. I.
Ordinea de zi:
1. Prezentarea şi aprobarea raportului Consiliului de administrație pentru anul 2016
2. Prezentarea şi aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2016
3. Aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2016: bilanț, cont de profit şi pierdere, repartizarea profitului
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016
5. Aprobarea programului de investiții si a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017
6. Stabilirea remuneraţiei consiliului de administraţie şi a cenzorilor
7. Diverse
La şedinţă sunt convocaţi toţi acţionarii societăţii care deţin acţiuni la data de 31.03.2017. În cazul în care la data convocării adunării generale ordinare a acţionarilor nu se întrunesc condiţiile de cvorum, şedinţa se convoacă a doua oară în data de 26.04.2017 la aceeași oră şi la aceeaşi adresă.

Consiliul de Administraţie,
Presedinte
Mercea Eugen