Servicii imobiliare - Servicii DDD

   
Hermes Contact
Documentatie PSI
Stiri

Arhiva Stiri
Linkuri utile
Camera de Comert si Industrie Maramures
anpc.ro
ancpi.ro
igsu.ro

 
18.03.2018 - Convocator AGOA si AGEA

18.03.2018 - Convocator AGOA si AGEA

CONVOCATOR

Nr.  101 /12.03.2018

 

Consiliul de administraţie al

HERMES CONTACT SA Baia Mare înregistrată la ORC Maramureş sub nr. J24/546/1992, CUI 2952415 cu sediul în Baia Mare Bld. Unirii nr. 16

 

În conformitate cu dispoziţiile art.111, art.113 şi art.117 din Legea 31/1990, modificată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 17.04.2018, ora 11 si Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în data de 17.04.2018, ora 12, la sediul societă'ții din Baia Mare Bld. Unirii nr. 16, sala  1, etaj. I.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor are urmatoarea ordine de zi:

1.       Prezentarea şi aprobarea raportului Consiliului de administrație pentru anul 2017

2.       Prezentarea şi aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2017

3.       Aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2017: bilanț, cont de profit şi pierdere, repartizarea profitului

4.       Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017

5.       Prezentarea si aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2018.

6.       Alegerea Consiliului de administratie

7.       Completarea Comisiei de cenzori conform art. 162 din Legea 31/1990

8.       Stabilirea remuneraţiei Consiliului de administraţie şi a cenzorilor

9.       Diverse

            Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor are urmatoarea ordine de zi:

1.       Cesiune de actiuni

La şedinţe sunt convocaţi toţi acţionarii societăţii care deţin acţiuni la data de 31.03.2018. În cazul în care la data convocării adunării generale ordinare a acţionarilor si a adunarii generale extraordinare a actionarilor nu se întrunesc condiţiile de cvorum, şedinţele se convoacă a doua oară în data de 18.04.2018 la aceleași ore şi la aceeaşi adresă.

 

Consiliul de Administraţie,

Presedinte

Mercea Eugen