Servicii imobiliare - Servicii DDD

   
Hermes Contact
Documentatie PSI
Stiri

Arhiva Stiri
Linkuri utile
Camera de Comert si Industrie Maramures
anpc.ro
ancpi.ro
igsu.ro

 
14.03.2019 - Convocare Adunare Generală Ordinara a Actionarilor

14.03.2019 - Convocare Adunare Generală Ordinara a Actionarilor

Consiliul de Administraţie al

HERMES CONTACT SA Baia Mare inregistrată la ORC Maramureş sub nr. J24/546/1992, CUI 2952415 cu sediul in Baia Mare Bld. Unirii nr. 16

 

In conformitate cu dispoziţiile art. 111 şi art. 117 din Legea 31/1990, modificată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor in data de11.04.2019, ora 11:00, la sediul societății din Baia Mare Bd. Unirii nr. 16, sala  1, etaj. I.

Ordinea de zi:

1.      Prezentarea şi aprobarea raportului Consiliului de administrație pentru anul 2018

2.      Prezentarea şi aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2018

3.      Aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2018: bilanț, cont de profit şi pierdere, repartizarea profitului

4.      Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018

5.      Aprobarea programului de investiții si a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019

6.      Alegerea comisiei de cenzori

7.      Stabilirea remuneraţiei consiliului de administraţie şi a cenzorilor

8.      Diverse

La şedinţă sunt convocaţi toţi acţionarii societăţii care deţin acţiuni la data de 31.03.2019. In cazul in care la data convocării adunării generale ordinare a acţionarilor nu se intrunesc condiţiile de cvorum, şedinţa se convoacă a doua oară in data de 12.04.2019 la aceeași oră şi la aceeaşi adresă.

 

Consiliul de Administraţie,

            Preşedinte

      Eugen MERCEA