Servicii imobiliare - Servicii DDD

   
Hermes Contact
Documentatie PSI
Stiri

Arhiva Stiri
Linkuri utile
Camera de Comert si Industrie Maramures
anpc.ro
ancpi.ro
igsu.ro

 
15.06.2020 - Convocare Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

15.06.2020 - Convocare Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

Consiliul de Administraţie al

HERMES CONTACT SA Baia Mare înregistrată la ORC Maramureş sub nr. J24/546/1992, CUI 2952415 cu sediul în Baia Mare Bld. Unirii nr. 16

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 111 şi art. 117 din Legea 31/1990, modificată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 09.07.2020, ora 11:00, la sediul societății din Baia Mare Bld. Unirii nr. 16, sala  1, etaj. I.

Ordinea de zi:

1.    Prezentarea şi aprobarea raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2019

2.    Prezentarea şi aprobarea raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2019

3.    Aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2019: bilanț, cont de profit şi pierdere, repartizarea profitului

4.    Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019

5.    Aprobarea programului de investiții si a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020

6.    Diverse

La şedinţă sunt convocaţi toţi acţionarii societăţii care deţin acţiuni la data de 30.06.2020. În cazul în care la data convocării adunării generale ordinare a acţionarilor nu se întrunesc condiţiile de cvorum, şedinţa se convoacă a doua oară în data de 10.07.2020 la aceeași oră şi la aceeaşi adresă.

 

Consiliul de Administraţie,

            Preşedinte

Eugen MERCEA