Servicii imobiliare - Servicii DDD

   
Hermes Contact
Documentatie PSI
Stiri

Arhiva Stiri
Linkuri utile
Camera de Comert si Industrie Maramures
anpc.ro
ancpi.ro
igsu.ro

 
19.03.2021 - Convocare Adunare Generala a Actionarilor societatii Hermes Contact SA

19.03.2021 - Convocare Adunare Generala a Actionarilor societatii Hermes Contact SA

                                       Consiliul de administraţie al societatii

                        HERMES CONTACT SA Baia Mare înregistrată la ORC Maramureş sub                                                   nr. J24/546/1992, CUI 2952415 cu sediul în Baia Mare Bld. Unirii nr. 16

În conformitate cu dispoziţiile art. 111 şi art. 117 din Legea 31/1990, modificată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 20.04.2021, ora 11:00, la sediul societății din Baia Mare Bld. Unirii nr. 16, sala  1, etaj. I.

Ordinea de zi:

  1. Prezentarea şi aprobarea raportului Consiliului de administrație pentru anul 2020
  2. Prezentarea şi aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2020
  3. Aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2020: bilanț, cont de profit şi pierdere, repartizarea profitului
  4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2020
  5. Aprobarea programului de investiții si a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021
  6. Stabilirea remuneraţiei Consiliului de administraţie şi a cenzorilor
  7. Diverse

La şedinţă sunt convocaţi toţi acţionarii societăţii care deţin acţiuni la data de 31.03.2021. În cazul în care la data convocării adunării generale ordinare a acţionarilor nu se întrunesc condiţiile de cvorum, şedinţa se convoacă a doua oară în data de 21.04.2021 la aceeași oră şi la aceeaşi adresă.

 

Consiliul de Administraţie,

Preşedinte Mercea Eugen