Servicii imobiliare - Servicii DDD

   
Hermes Contact
Documentatie PSI
Stiri

Arhiva Stiri
Linkuri utile
Camera de Comert si Industrie Maramures
anpc.ro
ancpi.ro
igsu.ro

 
28.03.2023 - Convocare Adunare Generala Ordinara a Hermes Contact SA

28.03.2023 - Convocare Adunare Generala Ordinara a Hermes Contact SA

Administratorul unic a societatii

      HERMES CONTACT SA Baia Mare înregistrată la ORC Maramureş sub nr. J24/546/1992, CUI 2952415 cu sediul în Baia Mare Bld. Unirii nr. 16

      În conformitate cu dispoziţiile art. 111 şi art. 117 din Legea 31/1990, modificată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 28.04.2023, ora 11:00, la sediul societății din Baia Mare Bld. Unirii nr. 16, sala  1, etaj. I.

Ordinea de zi:

  1. Prezentarea şi aprobarea raportului Administratorului unic pentru anul 2022
  2. Prezentarea şi aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2022
  3. Aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2022: bilanț, cont de profit şi pierdere, repartizarea profitului
  4. Descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2022
  5. Aprobarea programului de investiții si a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023
  6. Stabilirea remuneraţiei Administratorului unic şi a cenzorilor
  7. Diverse

La şedinţă sunt convocaţi toţi acţionarii societăţii care deţin acţiuni la data de 31.03.2023. În cazul în care la data convocării adunării generale ordinare a acţionarilor nu se întrunesc condiţiile de cvorum, şedinţa se convoacă a doua oară în data de 02.05.2023 la aceeași oră şi la aceeaşi adresă.

 

Administrator unic,

            Tus Florentin-Nicolae